Information om åtgärder och rutiner avseende covid-19 under Hallbybollen 2022

Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. Med en lång erfarenhet av att arrangera Hallbybollen har vi under hösten vidtagit en rad åtgärder och nya rutiner för att skapa en trygg och säker turnering. Vi för en kontinuerlig dialog med berörda lokala myndigheter och följer noga gällande riktlinjer och rekommendationer. Det upplägg som förbereds just nu för Hallbybollen 2022 finns beskrivet ned...

That was our last news item