Information om åtgärder och rutiner avseende covid-19 under Hallbybollen 2022

Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. Med en lång erfarenhet av att arrangera Hallbybollen har vi under hösten vidtagit en rad åtgärder och nya rutiner för att skapa en trygg och säker turnering. Vi för en kontinuerlig dialog med berörda lokala myndigheter och följer noga gällande riktlinjer och rekommendationer.

Det upplägg som förbereds just nu för Hallbybollen 2022 finns beskrivet nedan. Observera att upplägget kan komma att förändras utifrån nya riktlinjer och rekommendationer.

Då Hallbybollen är ett matcharrangemang med fler än 100 personer i publiken är vi ålagda att kontrollera vaccinationsbevis för alla över 18 år.

Spelare, ledare på bänken, domare, funktionärer och volontärer omfattas egentligen inte av de senaste kraven när de är på plats i den hall där de spelar match. Däremot omfattas publik och deltagare som befinner sig på en läktare före eller efter sina matcher av kraven. Vi har kommit fram till att det är svårt att dra en gräns mellan deltagare och publik under en stor och lång turnering.

D ärför har vi bestämt oss för att samtliga personer över 18 år, alltså även ledare och spelare ska visa upp vaccinationsbevis och legitimation. Detta för att ge lagen en möjlighet att vistas på läktarna mellan matcherna samt också för att kunna tillåta publik i en del hallar.

Vaccinationsbevis

 • Vaccinationsbevis och giltig legitimation krävs för samtliga besökare som är 18 år och äldre och ska visas i samband med inpassering till våra hallar. Detta gäller ledare, spelare och publik!
 • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år. Är man under 18 år men i närheten av den åldern behöver man kunna visa upp giltig legitimation för att påvisa att man är under 18 år .
 • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte heller för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19. Personen måste då kunna visa upp intyg och legitimation för att kunna visa att det finns medicinska skäl. Läs mer på regeringens hemsida .
 • Vaccinationsbevis och legitimation för personer som är 18 år och äldre kommer att kontrolleras vid inpassering . Vi kommer att ha olika köer för deltagande lag och publik och ber er att respektera detta.
 • Inga andra handlingar såsom snabbtest/PCR är godkänt för inpassering.

Deltagande lag

 • Alla våra deltagande spelare och ledare kommer att få deltagarkort. Det är därför av yttersta vikt att laget checkar in i god tid före sin första match så att man får sina deltagarkort.
 • Endast deltagande lag, domare och funktionärer äger rätt att komma in till planerna och omklädningsrummen.
 • Vi uppmanar samtliga deltagare att undvika onödiga samlingar och trängsel och att ta hänsyn även utanför våra hallar och förläggningar.
 • Lag som har möjlighet att byta om och duscha på sin förläggning ombeds att göra det.
 • Lokala lag ska byta om och duscha hemma.
 • Lagen ska ha beredskap för att deltagare som uppvisar symtom under turneringen kan hämtas utan dröjsmål.

 

Publik i hallar

 • Det kommer inte vara tillåtet med publik i de hallar som saknar läktare
 • Idrottshuset B och C
 • Sandahallen
 • Attarpshallen B


 • I övriga hallar kan publikantalet begränsas för att undvika trängsel.
 • Publik får enbart vara i de allmänna utrymmena samt på läktarna. Ingen publik är tillåten på planerna eller i anslutning till omklädningsrummen.
 • De anvisningar och begränsningar som gäller i hallar, boenden mm måste följas.


Andra åtgärder

 • Våra publikvärdar kommer att vara klädda så att det tydligt framgår att de är publikvärdar.
 • Ledare, spelare, domare, funktionärer samt publik ansvarar för egen självskattning inför och under turneringen. Har man symtom, även om de är milda, ska man stanna hemma, testa sig och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 • Samtliga matcher kommer att filmas och sändas via SolidSport

Landskampen

 • För deltagare i Hallbybollen med deltagarkort kategori A, B, C och D ingår biljett till landskampen i Husqvarna Garden. Vår förhoppning är att kunna slussa in Hallbybollens deltagare lagvis via särskilda ingångar där det ska räcka med att visa upp deltagarkort. Är man 18 år och äldre ska man vara beredd på att kunna visa upp vaccinationsbevis och giltig legitimation.
 • För publik som har köpt biljetter till landskampen via Svenska Handbollförbundets hemsida gäller att man ska visa upp vaccinationsbevis och giltig legitimation om man är 18 år och äldre. Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år. Är man under 18 år men i närheten av den åldern behöver man kunna visa upp giltig legitimation för att påvisa att man är under 18 år.
 • Vaccinationsbevis och legitimation för personer som är 18 år och äldre kommer att kontrolleras vid inpassering .
 • Vi kommer att ha olika köer för deltagande lag och publik och ber er att respektera detta.


Vi har längtat efter att återigen kunna genomföra turneringen och vi ser verkligen fram emot att under säkra former välkomna alla våra deltagare tillbaka.