Denna lagtyp förutsätter att lagen har tillgång till egen transport och det är därför detta alternativ är billigare än kategori A. Notera att detta inte är en generell rabatt där man kan välja bort transport.

Kostnad 1350 kr per kort 

I deltagarkortet ingår: 

  • Boende på skola, konferensrum el. liknande 2 nätter. Boendet ligger INTE centralt och förutsätter att lagen har tillgång till egen transport då det tidvis saknas förbindelser med kollektivtrafik. Avståndet mellan boende och spelplatser är 10-25 min med bil. 
  • Frukost dag 2 och 3, lunch dag 2 och 3, middag dag 1 och 2 
  • Aktivitet

Exempel på boenden som tillhör denna kategori är Flahultskolan, Hallbystugan, Attarpskolan och Attarpsgården. 

Deltagarkorten ska betalas senast den 1 december 2024. Deltagarkorten kommer att kunna betalas via kort eller KLARNA men vi kommer inte aktivera detta förrän längre fram under hösten så att ni inte behöver betala deltagarkorten redan nu. 

 Boendet publiceras via lagkontot i CupManager senast vecka 52. För er som valt hårdförläggning publiceras då även kontaktuppgifter till förläggningsvärd som ni kontaktar för att komma överens om ankomsttid. 

 Vi prioriterar er säkerhet och minst en vuxen ledare ska bo tillsammans med laget. Vi kan tyvärr inte garantera att det finns några extra smårum tillgängliga för ledare som inte bor med laget. Detta eftersom vi endast får använda rum som är godkända av Räddningstjänsten. I den mån sådana smårum finns så får ni självklart tillgång till dessa. 

 Räddningstjänsten har strikta regler om hur många personer som får bo i varje rum och hur madrasserna ska placeras. Dessa regler måste följas. Lagansvarig får information av förläggningsvärden i samband med incheckningen på förläggningen och är ansvarig för att följa gällande regler. OBS att breda "King size" madrasser inte är tillåtna för en enskild person vid hårdförläggning, men det är tillåtet för två personer att dela på en bred madrass. Antalet platser är beräknade efter standardmått (90-100 cm). 

 För att utnyttja våra boenden så effektivt som möjligt så kan det bli aktuellt att förlägga lag från samma förening och åldersklass i samma rum. Hårdförläggning ska vara utrymd senast kl. 12 den 5 januari. Då ska lokalerna vara städade och återställda i ursprungligt skick. 

Innan ni lämnar boendet ska förläggningsvärd ha godkänt att lokalen är ok. Bagage kan förvaras på Cupcentret på Elmia eller på Junedalsskolan. Vi serverar frukost på de allra flesta förläggningarna. I de fall vi inte har möjlighet att servera frukost på förläggningen serveras den i närmast liggande förläggning. 

På mindre boenden kan det vara aktuellt att laget kan behöva plocka fram frukosten själv. Lunch och middag serveras i matsalar som är nära våra huvudspelplatser. Var laget ska äta sina måltider styrs i första hand av var man spelar sina matcher. Information om detta publiceras via lagkontot i CupManager veckan före cupstart. 

 Laget är ekonomiskt ansvarigt för eventuella skador som orsakas i hallar, boenden eller matsalar.