Kartor

Här hittar du kartor till alla spelplatser: Kartor Hallbybollen .

Parkering

Vid Cupcentret i Elmia Lobby Syd finns det gott om parkeringar, antingen österut framför Tipshallen eller västerut ovanför Rosenlundsbadet - se kartan ovan. Genomgången mellan parkeringen och Lobby Syd är öppen. Men det är INTE tillåtet att parkera framför Lobby Syd, denna plats är ENDAST för varutransporter och utryckningsfordon !

Vid Idrottshuset finns parkering i Parkeringshus Järnbäraren med infart från Lagermansgatan (Lagermansgatan är enkelriktad förbi Idrottshusets entré och man kan endast åka in från Gjuterigatan, EJ från Brunnsgatan), Parkeringshus Idrottshuset med infart från Halle Persgatan via Brunnsgatan eller på Parkering Västra Torget. OBS att Parkering Västra Torget EJ är öppen lördag den 4/1 pga torgdag.

Vid Huskvarna Sportcenter kan man parkera på gatorna bakom sporthallarna eller Huskvarna Vårdcentrum och man kan också parkera i parkeringshuset under Rosengallerian (infart från baksidan av Huskvarna Vårdcentrum eller från Rosenborgsgatan).

Gästande bussar

Vid Idrottshuset är det enkelriktat på Lagermansgatan förbi Idrottshusets huvudentré och man kan bara åka i riktning från Gjuterigatan.

Det är mycket begränsad framkomlighet på Lagermansgatan och Cupbussarna har även sin hållplats på Lagermangatan. Vi rekommenderar därför att alla besökare och framförallt bussar undviker åka längs Lagermansgatan då det som sagt är mycket trångt. Parkera och släpp istället av passagerarna i anslutning till Västra Torget (för bussar) eller något av de andra anvisade parkeringshusen (för personbilar).