Nedanstående tävlingsbestämmelser gäller 2023 års turnering, dessa kommer att uppdateras innan sommaren.


Följande bestämmelser gällande för deltagande lag samt publik.

Uppdaterad 2022-12-18.

Observera att Hallbybollen förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsbestämmelserna.

Hallbybollen följer SHF:s tävlingsbestämmelser samt de särskilda tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom (TBBU) med följande tillägg/förtydliganden:

Obs! Se även  SHFs förtydligande kring glasögon.

1. ALLMÄNNA REGLER 

Samtliga spelare och ledare i deltagande lag måste ha deltagarkort. Deltagarkorten bokas via CupManager senast den 1 december 2021 och hämtas ut i samband med incheckningen. Detta gäller såväl lag som har bokat boende via Hallbybollen (kategori A-C), har eget boende (kategori D) och lokala lag (kategori E).

Hallbybollen kommer att ha en fortsatt beredskap kring Covid-19. Deltagande lag samt publik har ett eget ansvar att vara vaksamma på symtom och följa eventuella rekommendationer och riktlinjer från myndigheter och SHF.


2. TÄVLINGSFORM U12-U19

I klasserna U12-U19 spelas gruppspel med 4-5 lag per grupp dag 1 och 2. Dag 3 spelas A- och B-slutspel. Ettan och tvåan i varje grupp går till A-slutspel och övriga till B-slutspel. 

Alla lag är garanterade minst 4 matcher.

Speltid: 2 x 12 min med 1 minuts paus (inget sidbyte) i klasserna U12-U14. 

Speltid  2 x 15 min med 1 minuts paus (inget sidbyte) i klasserna U16 och U19  

SAMMA POÄNG i GRUPPSPEL (avser U12-U19):

Om två eller flera lag hamnar på samma poäng i gruppspelet gäller följande ordning:

1. Inbördes möte mellan direkt berörda lag (1. poäng, 2. målskillnad, 3. flest gjorda mål)

2. Målskillnad totalt

3. Flest gjorda mål

4. Lottning


OAVGJORT RESULTAT i SLUTSPEL (avser U12-U19):
Vid oavgjort resultat i slutspelet avgörs matchen genom straffläggning.

1.  3 straffar/lag – vid eventuell lika ställning efter dessa tillämpas

2. 1 straff/lag tills en vinnare kan utses

Spelprogrammet publiceras på Hallbybollens hemsida och app. Varje lag ansvarar för att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar i spelschemat.

 

3. TÄVLINGSFORM U9-U11

I klasserna U11 och yngre får utslagningsmatcher inte förekomma i enlighet med SHFs tävlingsbestämmelser för barn och ungdom. Under matchen visas resultat men inga resultat eller tabeller publiceras*. I dessa klasser spelas inget slutspel utan istället lottas lagen i gruppspel fördelat över alla tre dagar (enstaka undantag kan förekomma). Lagen garanteras minst 5 matcher.

  • U9 spelar på minihandbollsplan (4 utespelare och 1 målvakt)
  • U10 spelar på stor plan med sänkt målribba (5 utespelare och 1 målvakt)
  • U11 spelar på stor plan med sänkt målribba (6 utespelare och 1 målvakt)

 Speltid: 2 x 12 min med 1 min paus (inget sidbyte)

*Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att besluta om att inte visa resultat under match.

Spelprogrammet publiceras på Hallbybollens hemsida och app. Varje lag ansvarar för att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar i spelschemat.

 4. TÄVLINGSFORM PARAHANDBOLL 

Hallbybollen erbjuder spel i gåendehandboll - gul klass. Lagen lottas i grupper om 3-4 lag vilket innebär att varje lag kommer att spela 2-3 gruppspelsmatcher.  Vi följer SHFs tävlingsbestämmelser för parahandboll och klassindelning. Lagen har rätt att ha samma antal spelare och ledare som i övrigt (16 spelare). Lagen får vara mixade och i åldrarna från U12 och uppåt.

Speltid: 2 x 12 min med 1 min paus (inget sidbyte)  

Ingen tabellräkning. 

5. SPELARE OCH LEDARE

Varje lag äger rätt att använda 16 spelare/match. Varje lag får ha max 4 ledare/match. Det är enbart dessa som får vistas vid spelplanen.

Samtliga spelare och ledare ska vara registrerade på laguppställningen, vilket ska göras senast före första matchstart i CupManager. Kompletteringar kan göras under cupen (t.ex. om yngre spelare behöver lånas in). För att göra kompletteringar kontakta tävlingskansliet.

Samtliga spelare ska kunna legitimera sig i händelse av bestraffningsärende.

I klasserna U9-U11 kan spelare dubblera inom spelklassen om klubben behöver använda den möjligheten för att kunna anmäla fler lag istället för att ha "för stora bänkar". Två spelare per match kan dubblera men dessa spelare ska alterneras minst varannan match.

Fritt målvaktsbyte är tillåtet.

 

6. DISPENSREGLER

Laget ska i samband med anmälan till turneringen skicka in underlag för nyttjande av dispens. Detta avser även de generella dispenserna.

Dispensansökan måste lämnas för varje enskild överårig spelare. Dispensansökan kommer inte att behandlas och godkännas innan fullständig laguppställning är registrerad för laget i CupManager. Laguppställningen kommer att kontrolleras inför och under turneringen.

Hallbybollen följer Svenska Handbollförbundets regler för åldersdispenser i barn- och ungdomshandboll.

I klasserna U9-U11 är det helt fritt för pojkar att spela med flickor och för flickor att spela med pojkar. I klasserna U12-U19 kan dispens sökas.

 

7. PUNKTMARKERING OCH BYTE ANFALL/FÖRSVAR

Punktmarkering* är förbjuden i alla klasser förutom i U19.

*Definition: Det är förbjudet att ensidigt förfölja en eller två icke bollförande spelare utanför frikastlinjen. Om försvaret lyfter lika många spelare ovanför frikastlinjen som det finns anfallsspelare ovanför frikastlinjen så är detta inte att betrakta som punktmarkering (man-man).

För U14 och yngre är byte av anfall/försvar bara tillåtet då det egna laget har bollen.

Vid bestraffning för felaktigt byte anfall/försvar och vid felaktig punktmarkering ska progressiv bestraffning ges till lagansvarig, inte till spelaren.

 

8. KLISTER

Klister får endast användas i klasserna U16 och U19. Deltagande lag håller själva med klister och klisterväck. 

Det är inte tillåtet att värma upp med klisterbollar i korridorerna och vi ber samtliga lag om hjälp att undvika klister på väggar, ribbstolar, bänkar mm.

 

9. MATCHTID OCH TIMEOUT

Speltid: 2 x 12 min med 1 minuts paus (inget sidbyte) i klasserna U9-U14 samt parahandbollen.

Speltid  2 x 15 min med 1 minuts paus (inget sidbyte) i klasserna U16 och U19  

Inga tidstillägg för eventuella avbrott i spelet. Klockan stoppas endast vid allvarlig kroppsskada och efter domarens beslut.  Klockan stannas alltså vanligtvis inte i samband med utvisning eller diskvalifikation. Utvisningstiden räknas från tidpunkten när domarna blåser igång spelet. Sekretariatet informerar lagen om tidpunkt när utvisningen är slut.

Lag-timeout eller utbildningstimeout tillåts inte under turneringen.

 

10. MATCHSTART

Tidigaste matchstart i spelschemat är kl. 12 dag 1, kl. 8.00 dag 2 och 3.

Senaste matchstart är kl. 20.00 för klasserna U9-U11 och kl. 21.30 för U12-U19.

Hemmalaget, enligt fastställt spelprogram, börjar med bollen i första halvlek och gör avkast. Bortalaget börjar med boll i andra halvlek.

Lagen ska vara på plats minst fem minuter före utsatt matchstart, tiderna måste hållas. Lag som kommer för sent till match kan dömas som förlorare och WO utdöms i sådant fall med resultatet 10-0. Se vidare under punkten ”Walk Over”. Avkast sker enligt angivna tider om inte en försening orsakad av arrangörerna eller allvarliga skador föreligger.

Ingen uppvärmning med bollar får ske i korridorer! Klister får enbart användas inne i hallarna.

Efter avslutad match ska lagen lämna planen skyndsamt för att lämna plats för nästa lag. Trängsel ska undvikas.

 

11. MATCHBOLLAR OCH UPPVÄRMNINGSBOLLAR

Hemmalag tillhandahåller godkänd matchboll (för godkänd matchboll se TBBU).

Samtliga lag måste ta med sig egna uppvärmningsbollar. 


12. MATCHTRÖJOR

Bortalag enligt spelprogram byter speldräkt vid lika eller liknande tröjfärg.  

Västar kan användas. Lagen ansvarar för att i god tid kolla upp om västar behövs och kontaktar hallvärden vid behov.

 

13. EKONOMISKA BESTÄMMELSER

Urdragning och avbokning
Anmälan är bindande vilket innebär att anmälningsavgiften inte betalas tillbaka vid urdragning.

Lag som drar sig ur turneringen efter att lottningen är fastställd och utlagd på hemsidan (vecka 51) får utöver erlagda avgifter betala tilläggsavgift på 2 000 kr.

Lag som drar sig ur under turneringens gång får betala tilläggsavgift på 4 000 kr utöver erlagda avgifter.

Observera att dessa avgifter även gäller ifall ett lag behöver dra sig ur på grund av smittspridning i laget.

Deltagarkort
Lag ska registrera det slutliga antal deltagarkort via lagkontot i CupManager senast den 1 december 2022. Deltagarkorten ska också vara betalda senast den 1 december 2022.

Fram till den 12 december 2022 kan laget justera antal deltagarkort och även lägga till enstaka deltagarkort. Betalning för dessa deltagarkort ska vara gjort senast den 17 december 2022. Den 18 december 2022 stänger vi funktionen att beställa deltagarkort via CupManager och därefter kan komplettering ske endast i mån av plats och i direkt kontakt med Hallbybollens cupteam. Dessa kompletteringar betalas på plats vid incheckningen (med Swish, Klarna eller kort).

För deltagarkort som avbokas efter den 12 december 2022 tar arrangören ut en administrationsavgift på 500 kr per avbokat deltagarkort  kategori A-D samt 50 kr per avbokat deltagarkort i kategori E. (OBS! Hallbybollen kräver inte läkarintyg). 
Detta gäller även deltagare som inte kan delta t.ex. på grund av Covid-19. Återbetalning av deltagarkort kommer dock att ske först efter avslutad cup.

Om turneringen behöver ställas in
Om Hallbybollen behöver ställas in med anledning av Covid-19 kommer inbetalda avgifter att återbetalas.

 


14. WALK OVER, WO

Lag, som utan giltigt skäl inte ställer upp till match, inte inställer sig till match eller inte fullföljer match, har förlorat matchen på WO och kan uteslutas från fortsatt deltagande. Vid match vunnen på WO räknas resultat 10-0 till den icke felande föreningen.

Den felande föreningen ska erlägga en WO-avgift på 2 000 kr till arrangören.


15. PROTEST

I enlighet med SHFs tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU) så är det inte möjligt att lämna in en protest. 

 

16. RÖDA KORT

Två röda kort under turneringen på samma spelare eller ledare ger automatiskt avstängning i nästa match. Detta gäller oavsett om korten erhållits i gruppspel eller slutspel. Efter avstängning nollställs räkningen vilket innebär att ny avstängning ges efter det fjärde, sjätte, osv röda kortet i turneringen.


17. ANMÄLAN TILL BESTRAFFNING

Rött kort med rapport: Tävlingsledningen avgör påföljd och antal matchers avstängning under turneringen. Samtliga anmälningar skickas vidare till spelarens/ledarens distriktsförbund.


18. SKADEGÖRELSE

All skadegörelse i boenden, matsalar eller hallarna som orsakas av spelare eller ledare som deltar i cupen ansvarar lagen själva för fullt ut och alla kostnader för att återställa skador kommer att faktureras vidare till berörd förening.


19. DROGPOLICY

Hallbybollen är ett helt drogfritt arrangemang och vi accepterar inget bruk av droger inklusive alkohol i anslutning till spelplatser, arrangemang i samband med cupen eller i boenden som bokats genom cupen. Denna policy gäller både spelare och ledare. Lag som inte följer denna policy kan komma att bestraffas, i yttersta fall genom uteslutning om förseelsen är grov.

 20 . SPELPLANER, BOENDE OCH MATSALAR

Samtliga spelare och ledare ska kunna visa upp giltigt deltagarkort så att våra värdar kan säkerställa att man har rätt att komma in i hallen/spelplanen. I samband med varje enskild match får endast deltagande lag, domare och volontärer med konkreta arbetsuppgifter befinna sig på eller i direkt anslutning till spelplanen.

Lagen byter i första hand om hemma eller i sin förläggning. Detsamma gäller efter match. Vi har begränsat med omklädningsrum så är det är viktigt att alla hjälps åt och att man lämnar omklädningsrummet så fort man är klar. Och då förstås i bra skick!

Matchvärdar/Hallvärdar
Under turneringen kommer det att finnas matchvärdar/hallvärdar närvarande i hallarna. Deras uppgift är att bidra till en trivsam och trygg miljö kring arrangemanget.

Matchvärdarna ska vara stöd till domare och funktionärer, arbeta för nolltolerans kring spelplanerna (se MATCHINRAMNING och DROGPOLICY) och påtala om någon bryter mot denna.

Hallvärdens instruktioner för in- och utpassering till hallarna samt eventuell användning av omklädningsrum måste följas.

Boende

Boendevärdens regler angående möblering med madrasser måste följas.

Endast de deltagare som är förlagda på ett boende samt behöriga boendevärdar äger tillträde till boendet.

  Det är förbjudet att förtära nötter i hallarna och våra boenden.

21. MATCHINRAMNING

Vi vill att Hallbybollen ska vara en positiv upplevelse för alla spelare, ledare och domare. Självklart vill vi att man ska heja på spelarna men detta ska ske på ett sportsligt sätt.  Musikinstrument och sång kan bidra till en god och positiv stämning, men det är däremot inte tillåtet att använda musikinstrument, oväsen eller sång på ett negativt sätt för att påverka matchens utgång.

Tryckluftsdrivna tutor/horn är inte tillåtna. Det är heller inte tillåtet att bruka svordomar, könsord, rasistiska uttryck eller obscena gester mot spelare, ledare, domare eller andra personer på och vid planen. Överträdelse mot detta kan leda till uteslutning eller avvisning.


22. FILMNING AV MATCHER SAMT FOTOGRAFERING

I samarbete med SolidSport kommer vi att filma samtliga matcher (i alla klasser och från alla planer).  Under Hallbybollen kommer vi även att fota och spela in korta intervjuer som läggs ut på Hallbybollens sociala medier. Det är förstås frivilligt att vara med på en intervju och ifall det finns deltagare som inte vill eller får synas på bild kan ni meddela detta till tävlingskansliet i god tid innan de första matcherna spelas.