Utrymning Idrottshuset

Som en del av er märkte fick vi utrymma en del hallar på Idrottshuset ikväll pga att brandlarmet gick. Det visade att det var vattenånga i ett av omklädningsrummen som utlöste larmet. Kommunens tekniska kontor håller på att titta på detta så att det inte upprepas.

Ett medskick från Räddningstjänsten är att det är viktigt att vi utrymmer helt och vi behöver ta hjälp av er ledare och vuxna för att utrymma alla barn.

Vi tackar för er förståelse och samarbete i samband med utrymningen!

/Hallbybollens cupteam