Angående röda kort

Tävlingsledningen har fått in några frågor kring vad som gäller vid röda kort.

I Hallbybollens tävlingsbestämmelser finns inga särskilda regler kring röda kort utan det är Svenska Handbollsförbundets tävlingsbestämmelser som gäller. Det innebär i korthet att spelare/ledare blir automatiskt avstängd 1 match efter sitt andra röda kort. Funktionärerna noterar på matchprotokollen men vi för ingen förteckning över vilka som fått rött kort. Föreningen/spelaren/ledaren är skyldiga att själv hålla reda på de röda korten. Eventuella protester kring avstängda spelare lämnas till tävlingskansliet på Elmia eller Idrottshuset. Se även denna länk .

/Tävlingsledningen