Aktuell information 2020-11-03

Den senaste veckan har det ju kommit en del rekommendationer för olika län och som vi har fått en del frågor om. Vår förhoppning är fortfarande att vi ska kunna genomföra turneringen men som vi skrivit tidigare så kommer det att ske under anpassade former. Vi sätter säkerheten först.

Vi bevakar utvecklingen kontinuerligt oc kommer att ta ett slutgiltigt beslut senast i månadsskiftet november/december. Till dess kan ni avvakta med att betala in era avgifter (gäller både anmälningsavgifter och deltagaravgifter). För vår fortsatta planering behöver vi dock veta hur många deltagare ni blir och vi önskar därför att ni anger antal deltagarkort via ert lagkonto om ni ännu inte har gjort det.

Ta hand om er!

Hallbybollens cupteam