Tävlingsbestämmelser

SHF:s tävlingsbestämmelser gäller med följande tillägg/förtydliganden:
1. TÄVLINGSFORM
Gruppspelet avgörs i enkelserie där alla möter alla.
De två bäst placerade lagen i gruppspelet går till A-slutspel, övriga lag till B-slutspel. Slutspelet avgörs som cupspel.
I klasser där resultat inte räknas spelas endast gruppspel och slutresultatet registreras inte utan visas endast på resultattavla under matchen.

2. MATCHER
Varje lag garanteras minst fyra matcher enligt fastställt spelprogram.
Vid eventuella urdragningar försöker arrangören hålla detta löfte gentemot gästande lag.

3. SAMMA POÄNG i GRUPPSPEL

Om två eller flera lag hamnar på samma poäng i gruppspelet gäller följande ordning:
1. Målskillnad
2. Flest gjorda mål
3. Inbördes möte
4. Lottning

4. OAVGJORT RESULTAT i SLUTSPEL
Vid oavgjort resultat i slutspelet gäller:
1. Sudden Death (första målet vinner) max 5 min
OBS! Att spelet återtas direkt igen efter full tid med ett "basketuppkast" och utan paus.

2. Straffläggning
Är inte matchen avgjord under sudden death vidtar straffar

a) 3 straffar/lag – vid eventuell lika ställning efter dessa tillämpas b)
b) 1 straff/lag tills en vinnare kan utses

5. KLASS FLICKOR/POJKAR 06-08
De yngsta klasserna, Flickor 06-08 samt Pojkar 06-08, spelas med sänkt målribba på stor plan med vanlig boll för den aktuella klassen. OBS att även den yngsta klassen (minicup) spelas med 6+1 spelare på en plan 18 x 34 m i Hallbybollen och alltså inte enligt SHF:s regler för minihandboll.

6. SPELARE
Varje lag äger rätt att använda 17 spelare/match.
En spelare kan representera max EN förening i turneringen och ett lag/åldersklass samt delta i max två åldersklasser i turneringen.
Samtliga spelare skall vara anmälda på laguppställningen,vilket med fördel kan göras före ankomst via Cup manager.
Samtliga spelare skall kunna legitimera sig i händelse av protestärende.
Fritt målvaktsbyte är tillåtet.

7. LAGUPPSTÄLLNING
En laguppställning lämnas för samtliga matcher i turneringen per lag. Kom ihåg att skriva upp alla spelare! Laguppställning lämnas senast till informationsdisken i samband med registreringen minst 60 minuter före första matchstart. Vi ser gärna att ni gör detta i förväg via er inloggning i Cup manager.

Förändringar i laguppställningen under pågående turnering får ske endast i undantagsfall och efter att kontakt tagits med tävlingsledningen.

8. PUNKTMARKERING/BYTE ANFALL/FÖRSVAR
Punktmarkering är förbjuden i alla klasser utom Damjunior och Herrjunior.
Definition: Det är förbjudet att ensidigt förfölja en eller två motspelare, som inte har bollen under kontroll och som befinner sig utanför frikastlinjen. Man-mot-man-spel är tillåtet. För födda 03 och yngre är byte av anfall/försvar bara tillåtet då det egna laget har bollen.

Vid bestraffning för felaktigt byte anfall/försvar och vid felaktig punktmarkering skall progressiv bestraffning ges till lagansvarig, inte till spelaren.


9. KLISTER
Klister får endast användas för Junior, F01/02 och P01/02. Deltagande lag håller själva med klister.

10. TIME OUT
Tillåts inte.

11. MATCHTID
1 x 25 min i samtliga klasser. Inga tidstillägg för eventuella avbrott i spelet. Domarens beslut kan inte överklagas.

12. MATCHSTART
Hemmalaget, enligt fastställt spelprogram, börjar med bollen och gör avkast i första halvlek. Tidigaste matchstart i spelschemat är 08.00 och senaste matchstart 21.30

13. MATCHBOLLAR
Hemmalag tillhandahåller godkänd matchboll enligt SHFs regler.

14. UPPVÄRMNINGSBOLLAR
Samtliga lag måste ta med sig egna uppvärmningsbollar. OBS! Uppvärmning på matcharenan får endast ske om spelschemat så tillåter. INGEN uppvärmning med bollar får ske i korridorer, endast på anvisad plats.

15. KOM I GOD TID
Lagen skall vara på plats minst fem minuter före utsatt matchstart, tiderna måste hållas. Lag som kommer för sent till match kan dömas som förlorare och WO utdöms i sådant fall med resultatet 10-0. Se vidare under punkten ”Walk Over”. Avkast sker enligt angivna tider om inte en försening orsakad av arrangörerna föreligger.

16. MATCHTRÖJOR
Bortalag enligt spelprogram byter speldräkt vid lika eller liknande tröjfärg.
Västar kan användas.

17. MEDALJER
Max 20 medaljer per lag delas ut.

18. DISPENSREGLER
Dispensansökan måste lämnas för varje enskild överårig spelare.
Vidare måste skäl/motivering anges till varför man avser/vill använda sig av överårig spelare.
Dispensansökan måste också vara godkänd innan turneringen och första match börjar, för att den aktuella spelaren/spelarna skall kunna delta i det aktuella laget.
En spelare kan endast få dispens för att delta i ett av de andra yngre lagen.
Se tidsplan för när dispensansökningar senast ska vara inskickade via lagkontot CupManager

Ni som har överårig/överåriga spelare måste kunna lämna godkänd dispensansökan skriftligen senast vid incheckningen till turneringen och senast 60 minuter innan lagets första match i turneringen.
• Inga överåriga spelare får gå emellan eller fritt delta i yngre åldersklass utan godkänd dispens med en motivering till varför denne spelare behövs i det yngre laget.
• Spelarna får normalt sett vara max ett år för gammal för sin klass och laget får bara använda EN överårig spelare åt gången på plan. Finns fler får de byta med varandra.
• Om laget har endast EN målvakt i laget och som är överårig enligt ovan angivna regler (ett år för gammal för sin klass) så kan dispens erhållas för att få använda denna överåriga målvakt samtidigt med max en överårig utespelare. I annat fall gäller endast EN överårig på plan åt gången.
• Dispenser från hemmadistrikt = automatiskt godkänd dispens men med ovanstående tillägg, vilket innebär att den skall skickas in till arrangören innan cupen (e-post ok).
OBS! Dispenserna är till för att möjliggöra spel för samtliga ungdomar/lag som vill delta i Hallbybollen och ska inte vara ett medel för toppning av yngre lag. Det åligger varje klubb att ansvara för att man använder lämpliga spelare till de yngre lag som ev. behöver stöttning med fler spelare för att kunna delta.

19. AVHOPP
Ingen återbetalning kommer att göras till avhoppande lag efter den 5 dec, detta gäller även deltagarkort, logi och ev. mat m.m. Ev. avhoppande lag som ej betalat anmälningsavgift, deltagarkort logi och mat m.m. kommer att faktureras avgiften. Deltagarkort återbetalas endast vid uppvisande av bevis för godkänd frånvaro.

20. LAG SOM DRAS UR
Lag som drar sig ur turneringen efter att lottningen är fastställd och utlagd på hemsidan får utöver erlagda avgifter betala tilläggsavgift på 1 000 SEK. Lag som drar sig ur under turneringens gång får betala tilläggsavgift på 2 000 SEK utöver erlagda avgifter.

21. WALK OVER, WO
Lag, som utan giltigt skäl inte ställer upp till match eller inte inställer sig till match eller inte fullföljer match, har förlorat matchen på WO och kan uteslutas från fortsatt deltagande. Vid match, fastställd av tävlingsjury, vunnen på WO räknas resultat 10-0 till den icke felande föreningen. Den felande föreningen skall erlägga en WO-avgift på 2 000 kr till arrangören.

22. PROTEST
Protest (skriftlig) skall inlämnas till tävlingssekretariatet (på Elmia eller i Idrottshuset) senast 30 minuter efter matchens slut. Protesten skall åtföljas av en protestavgift på 500 kr, vilken återfås om protesten godkänns.

23. ANMÄLAN TILL BESTRAFFNING
Samtliga anmälningar skickas vidare till spelarens/ledarens distriktsförbund.

24. KONSTGRÄSPLANER
Det är inte tillåtet att spela med fotbollsskor på konstgräsplanerna på Elmia då skaderisken för andra spelare med vanliga gymnastikskor är för stor och de tejpade linjerna lätt förstörs av skor med dobbar.

25. SKADEGÖRELSE
All skadegörelse i boenden, matsalar eller i hallar som orsakas av spelare eller ledare som deltar i cupen ansvarar lagen själva för fullt ut och alla kostnader för att återställa skador kommer att faktureras vidare till berörd förening.

26. DROGPOLICY
Hallbybollen är ett helt drogfritt arrangemang och vi accepterar inget bruk av droger inklusive alkohol i anslutning till spelplatser, arrangemang i samband med cupen eller i boenden som bokats genom cupen. Denna policy gäller både spelare och ledare. Lag som inte följer denna policy kan komma att bestraffas, i yttersta fall genom uteslutning om förseelsen är grov.

27. SJUKVÅRD
Vid händelse av skador finns Röda korset på plats på Idrottshuset och Elmia under hela Cupen.

Säkra Stormtrivs Atteviks Hobby Mårdskogs Passera Xano Elite Hotel Bolt City Hotel Länsförsäkringar O'Learys Tosito ITAB JEMAB Nybergs bil Rosenlunds Åkeri Work System